Charlotte Elisabeth van Beuningen Stichting

De Charlotte Elisabeth van Beuningen Stichting is een woningstichting, opgericht op 10 september 1937 vanuit particulier initiatief ter verbetering van de woningtoestanden in Vught.

Op dit moment beschikt de Stichting over ongeveer 186 woningen, welke allen worden verhuurd. Een deel van de woningen dateert nog uit de tijd van de oprichting van de Stichting, een ander deel is in de tweede helft van de jaren '90 gebouwd. Over het algemeen zijn de woningen van de Stichting van bescheiden omvang.

Vrijkomende woningen van de Stichting worden opnieuw verhuurd aan daarvoor in aanmerking komende bij de Stichting ingeschreven woningenzoekenden. Over het algemeen zijn de woningen van de Stichting bedoeld voor minder draagkrachtige woningzoekenden.

Het woningbestand van de Stichting is met het oog op de betreffende doelgroepen als volgt te onderscheiden:

A)

Woningen geschikt voor twee of meerpersoons huishouden: Hoogstraat / Vlasmeersestraat / Glorieuxlaan / Akkerstraat / Fortstraat

B)

Woningen en appartementswoningen geschikt voor een of tweepersoons huishouden: Hoogstraat / Torenstraat / Schoolstraat / Vliertstraat

C)

Appartementswoningen voor senioren (55+): Molenstraat / Vliertstate

De toewijzing van vrijgekomen wonigen van de Stichting geschiedt in ieder geval aan de hand van passendheid, zowel qua gezinssamenstelling als qua draagkracht (inkomen en vermogen), waarbij rekening wordt gehouden met de normen voor de huurtoeslag.

Het aantal woningen van de Stichting dat ieder jaar vrijkomt is zeer beperkt. De Stichting kan dan ook maar in zeer beperkte mate voldoen aan de woningbehoefte van de bij haar ingeschreven woning-zoekenden. De Stichting kan geen enkele bij haar ingeschreven woningzoekende enige garantie geven omtrent toewijzing van een woning.