Huur opzeggen

Wanneer u de huurovereenkomst wenst te beëindigen dient u ons hier minimaal een maand van te voren schriftelijk van op de hoogte te stellen.

Procedure:

  • U zegt schriftelijk, minimaal één maand van te voren, uw huur op.
  • U ontvangt een bevestiging van de opzegging.
  • Er volgt een voorinspectie. Hier stellen huurder en verhuurder op schrift welke werkzaamheden er door de huurder nog dienen te worden uitgevoerd.
  • Op de datum van de sleutel overdracht maken huurder en verhuurder samen een eindinspectie rapport op.