Huurders ABC

voor de bewoners van de Charlotte Elisabeth van Beuningen Stichting
 • A

  Algemeen
  Alle reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid of onachtzaamheid van bewoners of door onjuiste bewoning zijn voor rekening van: Huurder

  Aanrecht
  - Bijstellen van deuren en scharnieren: Huurder

  Afvoerleidingen en sifons
  - kleine reparaties aan afvoer van wastafels, douche, gootsteen en afwasmachine: Huurder
  - schoonhouden afvoer van wastafel, douche, gootsteen en wasmachine: Huurder
  - Verstopping algemeen (douche, gootsteen, riolering): Huurder

  Afvoer huisvuil (vuilstortkoker)
  Schoonhouden en zonodig ontstoppen van de vuilstortkoker en schoonhouden van de vuilniscontainer ruimte, voor zover deze voorziening en ruimte voor de huurder bereikbaar zijn: Ch. E. van Beuningen (service kosten)

  Afwerkvloeren
  - Onderhouden van afwerkvloeren, zoals tegels en linoleum e.d.: Huurder

   

 • B

  Badkamer
  - onderhoud en vervangen van doucheslang, douchekop, opsteekpen en koppelstuk: Huurder
  - onderhoud douche-chifonrooster, planchet spiegel en zeepbakje: Huurder

  Behang
  - behang in de gehele woning aanbrengen en verwijderen: Huurder

  Bel
  - Onderhoud en reparatie van bel en belinstallatie: Ch. E. van Beuningen

  Bestrating
  - onderhoud bestrating in tuin: Huurder
  -
  onderhoud bestrating gemeenschappelijke paden en brandgangen: Ch. E. van Beuningen
  -
  schoonhouden gemeenschappelijke paden en brandgangen: Huurder

  Bestrijding
  - bestrijding ongedierte (wespen, muizen, ratten, etcetera: Huurder
  - bestrijding houtworm etcetera: Ch. E. van Beuningen

  Bomen
  - snoeien en rooien: Huurder

  Brandgangen
  - verwijderen van onkruid: Huurder
  - onderhoud bestrating en verharding: Ch. E. van Beuningen

  Brievenbus
  - herstel van brievenbus en postkasten: Ch. E. van Beuningen

  Buiten (tuin, bestrating, bomen, etc.)
  Onderhoud aan tuin, erf, opritten en erfafscheidingen, zodanig dat deze een verzorgde indruk maken zoals:
  -
  het egaliseren van de tuin en het opbrengen van teelaarde: Huurder
  - het regelmatig maaien van het gras: Huurder
  - het regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin en tussen tegels: Huurder
  - vervangen van gebroken tegels: Huurder
  - regelmatig snoeien: Huurder
  - vervanging van dode beplanting: Huurder
  - vervangen van kapotte planken of onderdelen van houten erfafscheidingen: Huurder
  - rechtzetten en rechthouden van houten erfafscheidingen: Huurder
  - indien erfafscheiding is geverfd of gebeitst, het regelmatig verven of beitsen: Huurder

   

 • C

  Centrale verwarming
  - onderhoud van installatie en storingen: Ch.E. van Beuningen
  - bijvullen, ontluchten en aansteken: Huurder

  Closet
  - onderhouden en vernieuwen van de bril: Huurder
  - onderhoud, herstellen van de aansluitmanchet: Ch.E. van Beuningen
  - herstel van de closetpot en stortbak: Ch.E. van Beuningen
  - ontstoppen closetpot: Ch.E. van Beuningen

 • D

  Dak en dakgoot
  - herstel van dakbedekking, -doorvoeren, -goot, -ramen en -pannen: Ch.E. van Beuningen
  - schoonhouden van de dakgoot en hemelwater afvoeren: Huurder

  Deuren
  - herstellen of vernieuwen van buitendeuren bij houtrot: Ch.E. van Beuningen
  - vervangen van buitendeuren die bij een storm uitgewaaid zijn, tenzij de huurder daarbij nalatig is geweest: Ch.E. van Beuningen
  - vervangen van glas in binnendeuren: Huurder
  - vastzetten en smeren van scharnieren en sloten: Huurder
  - schilderen van binnendeuren: Huurder
  - schilderen van de binnenkant buitendeuren: Huurder
  - schilderen van de buitenkant buitendeuren: Ch.E. van Beuningen

  Douche
  (Zie badkamer)

  Drempels
  - het vastzetten of vastschroeven van loszittende drempels: Huurder

 • E

  Electriciteit
  - onderhoud van elektrische installatie (groepenkast en leidingen): Ch. E. v. Beuningen
  - onderhoud en vervangen van zekeringen, lampen: Huurder
  - vastzetten en vastschroeven van loszittende schakelaars en wandcontactdozen: Huurder
  - binnen bepaalde grenzen vervangen en vernieuwen van elektrische schakelaars en wandcontactdozen: Huurder
  - vervangen en vernieuwen van onderdelen van de buitenlamp: Ch. E. v. Beuningen
  - vervangen van lampen aan de buitenzijde van het  woonruimtegedeelte van het gehuurde en in gemeenschappelijke (buiten)ruimten: Ch. E. v. Beuningen

  Erfafscheiding
  - aanleggen en onderhouden van de tuin: Huurder
  - plaatsen en onderhouden van erfafscheiding: Ch. E. v. Beuningen
  - onderhoud privacyschot: Huurder

 • G

  Gas
  - onderhoud gastechnische installatie (alles na de meter): Ch. E. v. Beuningen
  - onderhoud gaskraan en gasslang voor fornuis, geiser en gaskachel: Huurder

  Graffiti
  - verwijderen van Graffiti: Ch. E. v. Beuningen

 • H

  Hang en sluitwerk
  - het gangbaar houden, regelmatig controleren van beweegbaarheid en zonodig oliën en smeren van scharnieren en sloten van deuren, luiken en ramen: Huurder
  - het vastzetten en vastschroeven van loszittend hang- en sluitwerk van binnendeuren: Huurder
  - onderhoud aan hang- en sluitwerk buitendeur: Ch. E. v. Beuningen

 • K

  Kranen
  - vervangen kraanleertjes en uitloop: Huurder
  - onderhoud; het gangbaar houden, regelmatig controleren van beweegbaarheid en zonodig oliën en smeren of ontkalken van kranen: Huurder

 • L

  Leiding
  (zie waterleiding)

 • M

  Mechanische ventilatie
  - onderhoud van de installatie: Ch. E. van Beuningen Stichting
  - vervangen van filters van de (mechanische) ventilatie: Ch. E. van Beuningen Stichting
  - schoonhouden van filters en roosters: Huurder

 • R

  Ramen
  - onderhoud ramen: Ch. E. van Beuningen Stichting
  - herstellen van ramen die bij een storm uitgewaaid zijn, tenzij de huurder nalatig is geweest: Ch. E. van Beuningen Stichting

  Ruiten
  - vervangen van gebroken ruiten binnen en buiten: Huurder

 • S

  Sanitair
  - vervangen beschadigde wastafelspiegel: Huurder
  - vervangen beschadigde wastafel: Huurder
  - vervangen beschadigde of zoekgeraakte zeepbakjes en houders: Huurder
  - vervangen beschadigde of zoekgeraakte closetrolhouder en planchet: Huurder

  Schilderen
  - Witten van binnenmuren en plafonds, schilderen van het binnenhoutwerk en zonodig het behangen van de binnenmuren: Huurder
  - voorbereidende werkzaamheden, waaronder plamuren, opvullen en schuren van gaatjes, butsen en geringe krimpscheuren: Huurder
  - buitenkant woning en berging: Ch. E. van Beunigen

  Schoonmaken
  - schoonhouden van het privé gedeelte van de woonruimte (het gehuurde), waaronder de binnen- en buitenzijde van de ruiten, kozijnen en deurposten, het geverfde houtwerk en andere geverfde onderdelen voor zover deze voor de bewoner bereikbaar zijn: Huurder
  - schoonhouden van gemeenschappelijke ruimten: Ch. E. van Beunigen (service kosten)

  Schoorsteen
  - vegen van het kanaal (als regel eenmaal per jaar): Huurder

  Sleutels
  - nieuwe sleutel laten maken: Huurder
  - gevolgen van buitensluiting: Huurder
  - afgebroken sleutel in cilinder: Huurder

  Stucwerk
  - herstellen stucwerk dat loskomt van de ondergrond: Ch. E. van Beunigen
  - herstellen stucwerk na beschadiging door klussen, etcetera: Huurder

 • T

  Tegels
  - repareren/vervangen wand- en vloertegels na beschadiging: Huurder
  - repareren/vervangen wand- en vloertegels die loskomen van de ondergrond: Ch. E. van Beunigen

  Toilet
  (zie closet)

  Trappen
  - kleine reparaties zoals vastzetten van de trapleuning: Ch. E. van Beunigen

 • V

  Ventilatieroosters
  (zie mechanische ventilatie)

  Vlieringtrap
  - herstel en vervanging: Ch. E. van Beunigen

  Vloeren
  - onderhouden en herstel van vloerconstructies en dekvloeren: Ch. E. van Beunigen
  - toplaag afwerken voor vinyl en kurk e.d.: Huurder
  - verwijderen lijm- en foamresten: Huurder

   

 • W

  Waterleiding
  - onderhoud technische installatie (= waterleiding): Ch. E. van Beunigen
  - voorkomen kapot vriezen van leidingen, toestellen en watermeter: Huurder
  - reparatie aan waterleidingen vanwege bevriezing: Huurder

  WC
  (zie closet)

 • Z

  Zwerfvuil
  - het regelmatig verwijderen van zwerfvuil: Huurder