Inschrijven als woningzoekende

bij de Charlotte Elisabeth van Beuningen Stichting.

 
Om te worden ingeschreven dient u het formulier volledig in te vullen, te voorzien van de op het formulier gevraagde bescheiden en te sturen naar bovengenoemd adres.

Aan de inschrijving zijn administratiekosten verbonden, te weten € 25,00.*
Gelieve dit bedrag over te maken op bankrekening NL18 ABNA 0264 5664 75 t.n.v. Ch.E. van Beuningen Stichting, onder vermelding van: Administratiekosten en naam van de woningzoekende.


Zodra wij uw formulier en uw betaling hebben ontvangen plaatsen wij u gedurende minimaal twee jaar op de lijst van woningzoekenden en u krijgt van ons een bevestiging, dit is tevens het bewijs van inschrijving. Na het verstrijken van de twee jaar zullen wij u vragen om uw inschrijving te vernieuwen tegen het dan geldende inschrijftarief.

Beschikbare woonruimte wordt in Het Klaverblad en op onze website aangeboden. U kunt daar middels een reactieformulier**, binnen de dan gestelde termijn, op reageren.

Met vriendelijke groet,

namens het Bestuur

P. Pennings

*  de vergoeding biedt geen garantie op een uiteindelijke toewijzing van woonruimte
** het reactieformulier ontvangt u t.z.t. bij uw bewijs van inschrijving